Dret Penal i Laboral

Dret Penal

  • Defensa en el procediment penal.
  • Instrucció i fase plenària.
  • Exercici de l’acusació penal, formulació de denúncia i querella.
  • Judicis de faltes.
  • En especial, delictes contra el patrimoni, delictes contra les persones, delictes contra l’ordenació del territori, delictes contra la seguretat vial, falsedats documentals, delictes contra l’administració pública.

Dret Laboral

  • Acomiadaments, règim disciplinari.
  • Reclamacions contra la Seguretat Social.