Serveis

Dret Administratiu

Assessorament integral i defensa jurídica relacionats amb les administracions públiques.

Dret Civil

Defensa de la propietat i de la possessió: reivindicació, declaració, interdictes, servituds, relacions de veïnatge, etc.

Dret Penal i Laboral

Defensa en el procediment penal. Acomiadaments, reclamacions contra la Seguretat Social.