Rodríguez Advocats

RODRIGUEZ ADVOCATS és un despatx d’assessorament i defensa jurídica amb decidida vocació de servei al client sota els principis de independència, especialització i actualització de coneixements.

L’equip humà de RODRIGUEZ ADVOCATS representa l’equilibri entre l’experiència i la innovació. En el context d’una societat en constant evolució i creixent complexitat es generen nous tipus de conflictes jurídics i noves formes d’afrontar els tradicionals.

La dedicació de temps presencial amb el client, el rigor en l’anàlisi jurídica de la situació plantejada i  la transparència en la formulació del consell legal i de l’estratègia a seguir són les nostres divises.

RODRIGUEZ ADVOCATS és caracteritza per una forta especialització en la pràctica del dret administratiu i del dret civil, matèries en les que ocupa una posició de lideratge, tant en l’assessorament preventiu com en la defensa dels interessos davant els tribunals de justícia quan l’avinença no ha estat possible.